ICON Akademi, İngilizce yds kursu na katılmak isteyenler için kursiyerlerin başlangıç seviyelerine ve kurs sonu beklentilerine göre sunmuş olduğu alternatif programlarla Türkiye’nin en çok tercih edilen kurumlarının başında gelmektedir. İngilizce’nin dışında Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde de Türkiye markası olan Icon Akademi örgün ve online YDS kursuna Ankara ve diğer şehirlerimizden katılmak isteyenlere eşit fırsatlar sunmak amacıyla teknolojiden en üst düzeyde istifade edilmektedir.

 

Sınav hazırlık programlarındaki ilk amacımız gelen kursiyeri kendi seviyesine en uygun gruba planlayarak deneyimli hocalarımızın da yardımıyla en kısa sürede en üst düzeyde gramer ve kelime bilgisi ile okuma-anlama becerileri kazandırmak ve hedeflediği puanlara ulaştırmaktır. Bu bağlamda kursiyerlerimiz ilk başvuru sırasında homojen sınıflar oluşturmak amacıyla bir seviye belirleme sınavına tabi tutulmaktadır. Eğer son 3 yıl içerisinde kursiyerin girmiş olduğu bir YDS veya YÖKDİL puanı var ise ayrıca seviye sınavına girmesi gerekmez.

 

Kursiyerler seviyelerine göre Temel Hazırlık, Ön YDS ve Hızlı YDS olmak üzere 3 aşamalı programlardan en uygun olanına yerleştirilmektedir. Kurs süreleri Eylül ve Nisan dönemlerine göre küçük değişiklik göstermekle birlikte toplamda 20-22 hafta sürmektedir. Temel hazırlık programına başlayan bir kursiyer, başlangıçta alması gereken temel gramer ve kelime bilgileri ile Ön YDS’ye hazır hale getirilir. İkinci bölüm olan Ön YDS programında ileri düzeye kadar gramer bilgisi ve okuma becerileri kazandırılarak son bölüm olan Hızlı YDS’ye başlayacak düzeye gelmiş olur. Hızlı YDS bölümünde ise artık kursiyerimiz gerekli tüm gramer bilgilerini öğrenmiş, önceki bölümlerde kazandığı kelime dağarcığıyla YDS metinlerini büyük bir oranda anlayacak seviyeye gelmiş olarak başlar. Tek eksiği YDS sınavında çıkacak soru türlerini tanımaması ve hangi soru türünde hangi yöntemleri kullanması gerektiğini bilmemesidir. Son bölüm olan Hızlı YDS kısmında ise bu yöntemler öğretilir, her bir soru tipinden ICON Akademinin zengin soru bankasından yüzlerce soru çözerek pratik kazandırılır. Her hafta yapılan özgün denemelerle kursiyerin seviyesi öğrenci takip sistemimize (SPL) kaydedilerek her kursiyer bireysel olarak konu bazında takip edilir. Bu bölümün son haftasında yapılacak iki deneme sınavının kritiği Muammer Hocamız tarafından yapılır. Kurs süresince biri daimi kurs hocası, biri kelime-okuma ders hocası olmak üzere üst düzeyde üç hocamızın katkısıyla eğitim tamamlanır.

 

Bu hazırlık kurslarımıza kayıtlı bütün öğrencilerimize kendi yayın kurulumuz tarafından  hazırlanan;

 • ‘’YDS Basic Vocabulary’’ ve ‘’Basic Grammar’’ (Temel Hazırlık Programı için),
 • ‘’Grammar for All’’, ‘’Passage Study with Advanced Vocabulary’’ (Ön YDS için), ve
 • ‘’YDS Question Types’’ ve 6+2 özgün YDS deneme sınavı (Hızlı YDS için) ücretsiz olarak verilmektedir.

 

Program kapsamında, tüm YDS kursiyerlerimize eğitimin sonuna kadar sağlamış olduğumuz ücretsiz video ders desteği, 7/24 sosyal medya destekli interaktif eğitim, ders saatleri dışındaki eğitim, bireysel öğrenci takip sistemi (SPL), ve süresiz danışmanlık desteği diğer kurumlarla farklarımızdan bir kaçıdır.

Arapça YDS, Almanca YDS  ve Fransızca YDS Kurslarımıza ön kayıt yapabilir, detaylı güncel bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

YDS KURSU

2020 Eylül YDS Kursu Başlıyor!

Bizimle YDS’ye SON Kez Hazırlanın!

YDS Kursu için tek adres!

 

deneme sınavları
ücretsiz kaynaklar
profesyonel destek
özgün eğitim programları
profesyonel hocalar eğitimciler
ders saatleri dışında destek
seviyenize uygun homojen gruplar
öğrenci takip sistemi
online ders takip sistemi

YDS NEDİR?

YDS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, yabancı dil seviyesini gramer ve kelime bilgisi ağırlıklı olmak üzere akademik seviyede ölçen bir okuma sınavıdır. Geçmişte ÜDS, KPDS, TUS olarak gerçekleştirilen dil sınavları ÖSYM tarafından birleştirilerek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adı altında uygulanmaktadır.

Bu sınavın aynı amaç ve nitelikte olmak üzere elektronik ortamda yapılan bir de e-YDS versiyonu vardır.

Ayrıca benzer amaçla hazırlanmış olan YÖKDİL sınavı da 2017 Mart ayından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

ICON Akademide Verilen YDS Hazırlık Kurslarının Ayrıcalıkları Nelerdir?

Türkiye’de binlerce İngilizce kursu olmasına rağmen gerçek anlamda YDS kursu sayısı ne yazık ki azdır. ICON Akademi kursiyerlerini en kısa sürede en yüksek puanı aldıracak şekilde hazırlar. Bu doğrultuda;

 • Özgün programlar,
 • Seviyenize uygun homojen gruplar,
 • Ücretsiz kaynaklar,
 • En profesyonel hocalar,
 • Ortalama 20 kişilik sınıflar,
 • Öğrenci Takip Sistemi (SPL)
 • Profesyonel Destek ve Danışmanlık hizmetleri,
 • Ders saatleri dışında hoca desteği,
 • Online ders takip sistemi, ve de cazip ücretleri ile en çok tercih edilen kurumların başında gelmektedir.

Kurslarımız başlangıç düzeylerine göre 3 farklı aşamadan oluşmaktadır:

BAŞLANGIÇ DÜZEYİALACAĞI PROGRAM ORT. SÜRE*
A-2 (YDS 0 - 40)YDS- Temel290 saat
B-1, B-2 (YDS 40-65 )Ön Haz.- YDS180 saat
C-1, C-2 (YDS 65-90 )Hızlı YDS 96 saat

(YDS Kursu saatleri ve ücretleri Nisan ve Eylül dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Program içerikleri değişmez. Kesin program, fiyat bilgisi ve kampanyalar için 0312-4314426 veya https://www.icondilakademisi.com/course/yds-kursu)

Kurslarımızda eğitim alan öğrenciler, zaman mefhumu gözetmeksizin ders saatleri dışında da doğrudan hizmet alabilme, düzenli deneme sınavlarına göre öğrenci bazında tutulan gelişim grafiklerini izleyebilme ve özel öğrenci olma ayrıcalığını yaşarlar. Sınavdan sonra da kurumumuzda ve internet sitemizde paylaştığımız gurur tablosunda yerlerini alırlar.

YDS Sınavına Kimler Başvurabilir?

Yüksek lisansa başvurmak isteyen lisans programı öğrencileri ve lisans mezunları akademik kariyer hedefleyen, Doktora, Doçentlik ve Sanatta Yeterlilik sınavına girecek adaylar, Yurt dışında öğrenim görmüş olup diploma denkliği almak isteyenler, Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca yurt dışında yükseköğretim programını bitirip, diploma denkliği almak isteyen adaylar, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar, Kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen kamu personelleri veya KPSS’ye girecek adaylar, yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen ve yurt dışı görevlendirilmesi sebebi ile yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen kamu personelleri, YDS sınavına başvurabilirler.

YDS’den Kaç Almalıyım?

Tercih edeceğiniz kuruma göre puan sınırlamaları değişmektedir.

 • Doktora ve Sanatta Yeterlilik sınavına girecek adayların 100 üzerinden en az 55 puan, yüksek lisansa başvuracak adayların ise 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Bazı üniversiteler, yüksek lisans ve doktora programları için YDS puan sınırını kendileri belirlemektedir. Gerekli puan sınırı kurumların kendisinden öğrenilmelidir.
 • Doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65
 • TUS ve DUS adaylarının 100 üzerinden en az 50 alma şartı vardır.

YDS’de Başarı Sağlayabilmem için Hangi Seviyede Olmalıyım?

YDS kelime bilgisi, dil bilgisi ve okuduğunu anlama üzerine yoğunlaşan bir sınav olduğu için, YDS adaylarının gramer bilgisi akademik düzeyde yani en az Intermediate seviyesinde olmaları gerekmektedir. Gramer bilgileri sağlam olmayan ve kelime düzeyleri eksik olan adaylar, YDS Ön Hazırlık eğitimi almalılardır. Icon Akademi’de her dönem açılan YDS Kursu Ön Hazırlık gruplarımıza katılım sağlayabilirsiniz.

YDS’de Puan Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

YDS toplam 80 sorudan oluşmaktadır, her soru 1,25 katsayısı ile çarpılarak 100 puan üzerinden değerlendirilir.

YDS Ne Zaman Yapılmaktadır?

YDS sınavı ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez uygulanmaktadır. Başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM sitesinden takip edilmelidir. (http://www.osym.gov.tr/)

YDS’nin Geçerlilik Süresi Nedir?

Yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyenlerin ve yükseköğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 yılı kapsamaktadır. Bu karar öğretim üyelerini ve doçentlik başvurularını kapsamamaktadır. Bazı kurumlar, geçerlilik süresini kendileri belirlemektedir. Sınava girecek adaylar, bu bilgileri bizzat başvurulacak kurumdan öğrenmelidirler.

YDS Soru Dağılımı Nasıldır?

YDS sınavı akademik gramer, kelime bilgisi ve çeviri sorularıyla genel olarak okuduğunu anlama üzerine uygulanan bir sınavdır. YDS, konularına göre;

Vocabulary 6 Soru
Grammar 10 Soru
Cloze Test 10 Soru
Sentence Completion 10 Soru
Translations 6 Soru (3 İNGİLİZCE-TÜRKÇE, 3 TÜRKÇE- İNGİLİZCE)
Reading 20 Soru
Dialogue Completion 5 Soru
Restatement 4 Soru
Paragraph Completion 4 Soru
Irrelevant Sentence 5 Soru, şeklinde gruplandırılmıştır.

e-YDS Nedir?

e-YDS, YDS’de olduğu gibi test şeklinde hazırlanan 80 sorunun elektronik ortamda uygulanmasıdır.

e-YDS sınav örneğine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz:

http://www.osym.gov.tr/TR,10359/e-yds-ornek-sinav.html

e-YDS Her İlde Yapılır Mı?

ÖSYM, sitesinde e-YDS’nin Ankara (196 kişi), İstanbul (424 kişi) ve İzmir’de (80 kişi) olmak üzere üç büyük şehirde e-sınav merkezlerinde uygulanacağını duyurmuştur.

e-YDS Yılda Kaç Kez Yapılır?

Sınav tarihleri ve sınavın yılda kaç kez uygulanacağı, her yıl değişiklik göstermektedir. En güvenli bilgi için ÖSYM sitesi düzenli olarak takip edilmelidir. e-YDS sınav takvimine ÖSYM sitesinden ulaşabilirsiniz.

e-YDS Sınavına Yılda Kaç Kez Girme Hakkı Vardır?

Sınava katılacak öğrenci, 3 ay içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girebilir ve sınav ücreti ödeyebilir.

ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz. 

Online YDS Eğitimi Nedir?

Online YDS Kursu, bilgisayarda uygulanan programlar aracılığıyla fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, internet ortamında uygulanan öğretim şeklidir.

Online YDS Kursunun Avantajları Nelerdir?

 • Online YDS Kursu eğitimi alarak zaman ve mekandan tasarruf sağlayabilirsiniz, internetin olduğu herhangi bir yerden eğitim sistemine bağlanabilirsiniz.
 • Fiziksel olarak sınıf içerisinde olmasanız da, canlı ders esnasında takıldığınız veya merak ettiğiniz herhangi bir şeyi öğretmeninize sorabilirsiniz.
 • Icon Akademi’de her ders sonrası sisteme yüklenen canlı ders videoları sayesinde aynı dersi defalarca izleyebilir ve kaçırdığınız dersleri tekrar ederek bilginin daha sağlam şekilde akılda kalmasını sağlayabilirsiniz.
ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz. 

Programlarımız

ONLİNE YDSGünlerBaş.T.Bit.T.T. SaatKontenjan
EYLÜL Online YDSPzt-Çrş-C15.08.202025.09.2020110KAYIT OL
EYLÜL Online YDSPzt-Çrş-C 10.08.2020 25.09.202098DOLU
EYLÜL Online Ön Haz+YDSPzt-Çrş-C 15.06.202025.09.2020 180DOLU

YDS- TemelGünlerBaş.T.Bit.T.T. SaatKontenjan
EYLÜL HSS ÖN. HAZ-YDSCT-PZ-ÇRŞ16.05.202025.09.2020294DOLU
EYLÜL HİA ÖN. HAZ-YDSS-ÇRŞ-P12.05.202025.09.2020274DOLU

Ön Haz- YDSGünlerBaş.T.Bit.T.T. SaatKontenjan
EYLÜL YDSCT-PZ-ÇRŞ15.08.2020 25.09.2020110KAYIT OL
EYLÜL YDS HSSCT-PZ-ÇRŞ04.07.202025.09.2020231DOLU
EYLÜL YDS HİAS-ÇRŞ-P30.06.202025.09.2020223DOLU
NİSAN YDS HSSCT-PZ-ÇRŞ14.12.201927.03.2020222KAPALI

HIZLI YDS GünlerBaş.T.Bit.T.T. SaatKontenjan
EYLÜL YDS HİAS-ÇRŞ-P08.09.202025.09.2020102KAYIT OL
EYLÜL YDS HSSCT-PZ-ÇRŞ12.09.202025.09.2020110KAYIT OL
NİSAN YDS HSSCT-PZ-ÇRŞ22.02.202027.03.2020101KAPALI
NİSAN YDS HİAS-ÇRŞ-P25.02.202010.04.2020101KAPALI

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz.

ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz. 

Kategorilenmiş YDS Soruları

Kategorilenmiş LYS 5 ve Eski YDS Soruları

ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz. 

YDS Nisan 2017

YDS Eylül 2016

YDS Mart 2016

ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz. 

YDS Kurslarımız hakkında öğrenci görüşlerine ulaşmak için tıklayınız!!!

ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz. 

ICON AKADEMİ DERYA HOCAYLA ONLİNE YDS KURSU

 

 

ICON AKADEMİ MUAMMER HOCAYLA ONLİNE YDS DEMO

 

 

 

ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz. 

2018 YDS Sınav Takvimi

2018 E-YDS Sınav Takvimi

2017 E-YDS Sınav Takvimi

2017 YDS Sınav Takvimi

ÖN KAYIT

Kaydolmak İstediğiniz Kurs / Choose The Program:

[recaptcha]

***NOT: YDS Kursu için güncel program ve fiyat bilgilerine 0312 431 4426 ‘den ulaşabilirsiniz.